ترنسدیوسر FMT

 

Metko-FMT

ساخت کمپانیFMT ترکیه با نمایندگی انحصاری شرکت آتا سنجش طب در ایران

دارای استاندارد CE و تائیدیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

استفاده از سنسورهای فشار کمپانی Measurement Specialties امریکا

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن