دستگاه EECP

EECP ( Enhanced External Counter Pulsation )

یک پروسه غیر تهاجمی مورد تائید سازمان غذا و داروی ایالات متحده امریکا (US FDA) است که می تواند باعث کاهش و حتی از بین بردن علائم آنژین صدری ، آنفارکتوس مایوکارد ، شوک قلبی و نارسایی احتناقی قلب (CHF) شود.

EECP درمانی مسیرهای جدیدی با گسترش شبکه هایی از رگ های خونی جانبی و بسیار کوچک در اطراف مسیر های مسدود شده قلب به وجود می آورد و باعث افزایش میزان جریان خون به سمت ماهیچه های قلب می شود.

EECP درمانی به صورت بالینی تست شده و به عنوان روش سرپایی معالجه جایگزین درمانهای تهاجمی مانند آنژیوپلاستی و CABG به اثبات رسیده است.

تکنیک استفاده از EECP شامل باد شدن و خالی شدن کاف های دور پاهای بیمارمی شود.بدین ترتیب که یک کامپیوتر برای باد کردن و خالی کردن کاف ها بر اساس ریتم قلب بیمار برنامه ریزی و با الکتروکاردیوگرام زمان بندی شده است. در دیاستول آغازین کاف ها از پایین به بالا به صورت متوالی پر شده و در دیاستول پایانی به صورت همزمان تخلیه می شوند. تاثیری که فشار متناوب به وجود می آورد باعث افزایش فشار دیاستولیک شریان آئورتی ، افزایش بازگشت سیاهرگی و تخلیه سیستولی می شود که در نتیجه موجب افزایش خروجی قلب و پر شدن عروق کرونری می گردد.

دستاورد های درمان با EECP

باعث افزایش توان ورزشی می شود

کیفیت زندگی را افزایش می دهد

ایجاد مویرگ های جانبی در بافت قلب

کاهش نیاز به داروهای قلبی

بی خطر – بدون درد – بدون عوارض جانبی – مقرون به صرفه

درمان هرگونه بیماری که ریشه در کاهش جریان خون دارد

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن