دستگاه Bpap دستگاه تنفس یکی از اصلی ترین ارگان های بدن انسان است.فردی دچار اختلال در تنفس حین خواب میشود به طوری که تنفس وی به طور مکرر حداقل برای چند ثانیه قطع شده و به کلی نفس نمیکشد. در موارد حاد این وقفه تنفسی بیش از 100 بار اتفاق میفتد و به علت کمبود اکسیژن در بدن باعث فشار خون و خستگی شدید بعد از خواب میشود. در مواردی حادتر دستگاه تنفسی علاوه بر انسداد ،توانایی کافی برای منقبض و منبسط شدن را ندارند یعنی بیمار در عمل توانایی تنفس به صورت عادی را نداشته و ورود و خروج…
ریال0
تعداد:
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن