قلم الکتروسرجری (قلم کوتر)

قابل انطباق با کلیه دستگاه های الکتروسرجری

یکبار مصرف و استریل

طراحی سبک و غیر لغزشی برای عملکرد راحت تر در طول عمل جراحی

 چین به سفارش شرکت سهند بهامین طبHuatong Medical ساخت کمپانی

SFDAو  CE  دارای استاندارد

تاییدیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن